Depresja

W języku potocznym "depresja" oznacza obniżony nastrój, smutek, przygnębienie. Są to stany, których doświadczamy każdego dnia, a ich pojawienie się nie zawsze wiąże sie z pojawieniem depresji w rozumieniu medycznym.

O depresji możemy mówić, dopiero gdy długotrwale utrzymującemu się przygnębieniu towarzyszy obniżenie zdolności przeżywania przyjemność, negatywne wzorce myślowe (pesymizm, myślenie w kategorii czane-białe), obniżona aktywność życiowa.

Do gabinetów psychoterapeutycznych jak i poradni online coraz częściej zgłaszają sie klienci z podejrzeniem depresji. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja dotyka około 10 % populacji i stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Natomiast badanie prowadzone w sześciu krajach europejskich (DEPRESS,1977), które objęło 78 463 osoby dorosłe, oszacowały półroczna chorobowość na 17%. Coraz więcej badan wskazuje na to iż, depresja nie jest rzadkością wśród dzieci i młodzieży.

Większość chorych z zespołami depresyjnymi czy tylko z objawami depresji zgłasza sie do lekarzy ogólnych. Szybkie podjęcia odpowiedniego leczenia jest niezwykle istotne ponieważ depresja wiąże sie z dużym ryzykiem popełnienia samobójstwa, ma także przebieg na wiele chorób somatycznych (np. sercowo-naczyniowych).

Jeśli doświadczasz wyżej opisanych stanów, zapraszamy na konsultacje
do Centrum Wsparcia Psychologicznego Ehomnis.
Być może psycholog online będzie Twoim pierwszym krokiem do zmiany na lepsze.