Lęki i fobie

Wiele zaburzeń emocjonalnych związanych jest z odczuwaniem silnego lęk, nieadekwatnego do rzeczywistego zagrożenia. Według Veggeberga (1996) co dziesiąty mieszkaniec Ziemi cierpi z powodu fobii. Częstymi sytuacjami budzącymi silne lęki są np. widok pająka, węża oraz lot samolotem. Do najbardziej "popularnych" fobii zaliczamy klaustrofobie (lęk przed zamkniętymi przestrzeniami) i akrofobię (lęk wysokości). Warto również zwrócić uwagę na fobię, związaną z silnym lekiem przed negatywną ocena publiczną. Osoby dotknięte fobią społeczną boją sie zabierać głos publicznie, czy przejść zatłoczonym korytarzem. Konsekwencją nieleczonej fobii społecznej jest np. samotność, izolacja społeczna, niższy poziom wykształcenia, nadużywanie alkoholu lub leków, częstsze zapadanie na zaburzenia psychiczne, większa skłonność do prób samobójczych.

Sytuacje, które najczęściej budzą silny lek:

 • bycie przedstawionym komuś
 • spotkanie z osoba znaczącą
 • rozmowa telefoniczna
 • bycie obserwowanym w trakcie wykonywanie czynności
 • wystąpienie publiczne

Ludzie doświadczający fobii nie chętnie zgłaszają się do gabinetów psychoterapeutycznych. Fobie są utrwalonymi tendencjami lękowymi do unikania ściśle określonych sytuacji, wyobrażeń lub przedmiotów. Oznacza to tyle, że osoby bojące się latać potrafią przez cale życie unikać tego środka transportu.

Rodzajów fobii jest bardzo dużo. Tak naprawdę każda sytuacja życiowa, okoliczność oraz czynność może stać się tematem fobii. Osoby cierpiące na różnego rodzaju fobie najczęściej radzą sobie z nimi poprzez unikanie sytuacji wywołujących reakcje silnego stresu.

Najczęściej spotykane fobie:

 • Agorafobia- lęk przed otwarta przestrzenią
 • Akrofobia- lęk przed wysokością
 • Antropofobia- lek przez ludźmi
 • Ajchmofobia- lęk przed ostrymi narzędziami
 • Arachnofobia- lek przed pająkami
 • Dromofobia- lęk przed podróżowaniem
 • Erytrofobia- lek przed czerwienieniem się w obecności innych ludzi
 • Gamofobia- lęk przez małżeństwem i posiadaniem potomstwa
 • Gefyrofobia- lek przed przejściem przez most
 • Hipsofobia- lęk przed przepaścią
 • Keraunofobia- lęk przed piorunami
 • Klaustofobia- lęk przed zamkniętymi przestrzeniami
 • Myzofobia- lek przed brudem
 • Nyktofobia- lęk przed nocą
 • Ochlofobia- lęk przed tłumem
 • Skotofobia- lek przed ciemnością

Inną forma zaburzeń lękowychnapady paniki, które pojawiają się spontanicznie, bez wyraźnego powodu. Charakterystycznym symptomem jest uczucie przerażania, które najczęściej trwa od kilku minut do pół godziny (Plutchnik,1995). Osoba doświadczająca ataku paniki odczuwa przyśpieszenie bicia serca, duszności, zawroty głowy, pocenie się, drżenie ciała. W skrajnych sytuacjach osoby takie mają przypuszczenie o nadchodzącej śmierci.

Kolejną forma zaburzeń lekowych jest lęk uogólniony (GAD). Osoby doświadczające uogólnionego lęku najczęściej odczuwają napięcie, są wyraźnie podenerwowane oraz podirytowane, mimo iż nie ma wyraźnych powodu do odczuwania podanych stanów.

Leczenie wyżej wymienionych zespołów lekowych jest różnorodne. W zależności od obrazu klinicznego zaleca się psychoterapię indywidualna, grupową lub leki przeciwdepresyjne. Pozytywny efekt zaobserwowano również podczas wysiłku fizycznego oraz masażu.

Jeśli doświadczasz wyżej opisanych stanów, zapraszamy na konsultacje
do Centrum Wsparcia Psychologicznego Ehomnis.
Być może psycholog online będzie Twoim pierwszym krokiem do zmiany na lepsze.