Objawy psychotyczne

Psychoza jest stanem umysłu, w którym pojawiają się zaburzenia postrzegania rzeczywistości. Osoba taka może widzieć, słyszeć, czuć rzeczy których nie ma rzeczywistości oraz doświadczać doświadczać zaburzeń toku myślenia np. wierzyć, że jest śledzona i podsłuchiwana. Zależnie od objawów wyróżniamy kila rodzajów zaburzeń psychotycznych. Zostaną one omówione poniżej.

Objawy psychozy:

Charakterystyczne objawy dla wszystkich typów zaburzeń psychotycznych są urojenia i halucynacje.

Urojenia – to zaburzenia myślenia polegające na posiadaniu fałszywych przekonań, błędnych sądów, w które osoba zaburzona mocno wierzy, mimo iż te przekonania są niedorzeczne. Sądy i przekonania nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Osoba w stanie psychozy nie bierze pod uwagę dowodów przeczących jej przekonaniom i nie potrafi przyjąć perspektyw innej osoby, która się z nią nie zgadza.

Halucynacje – to doświadczenia zmysłowe, które nie są wywoływane żadnym bodźcem z zewnątrz. Osoba chora jest przekonana, że halucynacje są prawdziwe, mimo że nie ma to poparcia w rzeczywistości.

Przyczyny psychozy:

Przyczyny powstawania psychoz nie są jednoznaczne. Obecnie przyjmuje się hipotezę, że zaburzenia wywoływane są przez nieprawidłowe funkcjonowaniu neuroprzekaźników w mózgu. Takie zaburzenie równowagi mogą być wywoływane przez różne czynniki środowiskowe np. narkotyki, alkohol , dopalacze , choroby somatyczne (np. guz mózgu), ale najczęściej przyczyna takiego stanu pozostaje nieznana. W przypadku zaburzeń takich jak schizofrenia, czy zaburzenia schizotypowe,  przyczyna jest najprawdopodobniej złożona (kombinacja czynników środowiskowych i genetycznych ).

Typy zaburzeń psychotycznych:

Schizofrenia – jest to zespół zaburzeń psychicznych, gdzie oprócz urojeń i halucynacji występuje spłycony lub niestosowny afekt, brak odczuwania przyjemność z jakiekolwiek czynności, w tym wchodzenia w relacje z innymi (wycofuje się z życia towarzyskiego). Występuje również dezorganizacja myślenia, objawiające się niespójną mowa osłabieniem uwagi, splątaniem. By zdiagnozować schizofrenię, objawy muszą się utrzymywać przez co najmniej pół roku.

Zaburzenia schizoafektywne – jest to stan chorobowy cechujący się występowaniem zarówno objawów z grupy psychoz tj. urojenia, halucynacje, dezorganizacja jak również zaburzeniami nastrojów takimi jak depresja lub mania. Objawy psychotyczne występują razem z zaburzeniami nastroju, ale pojawiają się też pomiędzy epizodami depresji lub manii.

Schizofrenia oraz zaburzenia schizoafektywne są chorobą przewlekłą i wymagają leczenia farmakologicznego.

Psychozy reaktywne – jest to stan z objawami psychozy (urojeniami i halucynacjami), który jest odpowiedzią na bardzo stresującą sytuację i traumatyczne doświadczenia. Silnie stresującym wydarzeniem może być wypadek, śmierć kogoś bliskiego, bycie ofiarą przestępstwa, utrata pracy. W przeciwieństwie do schizofrenii, epizod psychozy reaktywnej najczęściej mija samoistnie.

Jeśli doświadczasz wyżej opisanych stanów, zapraszamy na konsultacje
do Centrum Wsparcia Psychologicznego Ehomnis.
Być może psycholog online będzie Twoim pierwszym krokiem do zmiany na lepsze.