Zaburzenia pod postacią somatyczną

Z powodu objawów somatycznych pacjent zwykle zgłasza się najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty, których najważniejszym zadaniem jest ustalenie przyczyn występujących objawów.

Nie można pominąć faktu, że czynniki psychologiczne (np. silny stres) mogą wywoływać objawy fizyczne zwane somatycznymi. Główna cecha zaburzeń somatycznych są wielorakie, przewlekłe lub nawracające dolegliwości fizyczne, mogące trwać nawet kilka lat. Pacjenci wielokrotnie konsultują swoje objawy z różnymi lekarzami, poddają się licznym badaniom na oddziałach somatycznych, aż wreszcie zostają skierowani na konsultacje psychiatryczną.

Postawnie diagnozy nie jest sprawą łatwą, ponieważ objawy relacjonowane przez pacjenta nie układają się w jakiś charakterystyczny zespół objawów. Najczęściej skargi pacjentów dotyczą układu pokarmowego: bóle, wzdęcia, nudności, wymioty, odbijania. Nierzadko pojawiają się skargi w sferze seksualnej pod postacią spadku libido, braku zwodu członka, oziębłości seksualnej u kobiet.

Kryteria diagnostyczne ICD-10:

  • Co najmniej dwuletni okres utrzymania się wielorakich dolegliwości somatycznych przy brak somatycznych przyczyn.
  • Uporczywa odmowa akceptowania porad i zapewnień wielu specjalistów lekarzy dotyczących niewystępowania schorzeń somatycznych.
  • Upośledzenie funkcjonowania społecznego i rodzinnego wynikająca z dolegliwości i zmian zachowania.

Jeśli doświadczasz wyżej opisanych stanów, zapraszamy na konsultacje
do Centrum Wsparcia Psychologicznego Ehomnis.
Być może psycholog online będzie Twoim pierwszym krokiem do zmiany na lepsze.