Regulamin serwisu internetowego ehomins.pl

Uwaga! Korzystanie z serwisu ehomins.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

§ 1 Zasady ogólne

§ 2 Formy kontaktu

§ 3 Świadczenia usług

§ 4 Poufność danych

§ 5 Płatności

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

§ 7 Praw autorskie

§ 8 Inne postanowienia