Marta Możdżeń-Kłos

Psycholog o specjalności klinicznej, interwent kryzysowy, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji w psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, posiadającym atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją. Posiada kwalifikacje trenera Treningu Zastępowania Agresji.

Doświadczenie:
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żmigrodzie,
  • Wielospecjalistyczny Szpital w Miliczu - Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
  • Punkt pomocy online psychotekst.pl,
  • Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy,
  • Ogólnopolska kampania edukacyjna „Pozory mylą, dowód nie” – ekspert merytoryczny,
  • Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie,
  • Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach,
  • Placówka wsparcia dziennego w Żmigrodzie.